Persbericht
19 maart 2013

Van "sociale wenselijkheden" naar echt sociaal beleid

Congres 18 april 2013 over social return in de praktijk met o.a. Elco Brinkman. De verschillende motieven en voorwaarden om tot succesvolle en duurzame verspreiding van Social Return te komen worden in kaart gebracht. Aanmelden en meer informatie via www.socialreturnindepraktijk.nl.

Amsterdam, 19 maart 2013 – De afgelopen jaren zijn Rijk, provincies en gemeenten steeds meer 'social return bij aanbestedingen' gaan inzetten: de verplichting voor bedrijven om voor een bepaald bedrag kwetsbare groepen in te zetten. Social return draagt bij aan het aan het werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Maar de methodiek en criteria van Social Return zijn per gemeente verschillend, en leiden daarmee tot kosten en verwarring. Hiermee ontstaat een onwerkbare situatie voor de ondernemer. In een poging deze impasse te doorbreken organiseren Social Profit Consultants en Scholten&VanderMeij op 18 april a.s. een congres over social return in de praktijk in Amsterdam.

Overheden gebruiken Social Return, maar raken verstrikt in de terminologie en methodiek. Afspraken over rapportage, evaluatie of controle van de in de aanbesteding beschreven maatschappelijke doelen is in veel gevallen moeilijk of zelfs onmogelijk. De sfeer rondom Social Return wordt vooral bepaald door veel goede wil, maar vaak ook door veel sociaal wenselijke antwoorden en onduidelijkheid. Daarmee dreigt Social Return een last te worden, in plaats van dat wat het zou moeten zijn: een motiverende en effectieve manier om maatschappelijk ondernemerschap bij bedrijven te stimuleren.

Doel congres

Het doel van het congres op 18 april is op tafel krijgen wat nu de verschillende motieven en voorwaarden zijn om tot succesvolle en duurzame verspreiding van Social Return te komen. Zonder een grote omhaal van woorden, maar zo direct en duidelijk mogelijk. Wie heeft wat nodig, wie verwacht wat van wie en hoe kunnen we het eenduidig en praktisch organiseren.

Sprekers

Op het congres spreken o.a. George Raessens, directeur concerndienst HRM van Heijmans (een beursgenoteerde onderneming die de activiteiten op het gebied van vastgoed, woningbouw, utiliteit, wegen en civiel combineert) en Jochanan Nagel, Projectleider Social Return voor de Gemeente Utrecht, geven een korte presentatie over hun ervaringen met Social Return en leggen de vinger op de gevoelige plek!
Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland en lid van de Eerste Kamer, zal zijn mening geven en de belangen van overheid en bedrijfsleven zoveel mogelijk met elkaar in evenwicht proberen te brengen.
Een paneldiscussie onder leiding van prof. Paul de Beer (hoogleraar arbeidsverhoudingen op de Henri Polak leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam) zal ingaan op een aantal prikkelende stellingen. Naast bovengenoemde sprekers zal daaraan deelnemen Yuri Starrenburg PSO, gemeente A'dam en bestuurder van de stichting PSO.

Het congres wordt mede mogelijk gemaakt door maatschappelijk investeerder Start Foundation.

Stichting Social Return start haar eerste project.

Persbericht

Maandag 4 juli 2011

Stichting Social Return slaat de brug tussen mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en organisaties die social return als onderdeel van hun beleid maken. In dit project, getiteld ‘Over-Bruggen’ gaan 10 mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt zich actief voor goede doelen inzetten. Hiermee vergroten zij hun kansen op een betaalde baan. De aftrap van dit project was op 4 juli in Amsterdam. Eind december worden de resultaten gepresenteerd.

Read more: Stichting Social Return start haar eerste project.

Eindelijk weer aan het werk!

De Telegraaf. Amsterdam, woensdag 6 juli 2011
Door: Anje Hoogland

De Stichting Social Return is deze week begonnen een brug te slaan tussen langdurig werklozen, het bedrijfsleven en goede doelen in Amsterdam.
Het komende halfjaar gaan tien mensen, die minimaal twee jaar niet hebben gewerkt, ervaring opdoen bij doelen als Warchild en Artsen zonder Grenzen. Het is de bedoeling dat ze met deze ervaring hun kans op de arbeidsmarkt vergroten. Als het een succes is, wil de organisatie het in de toekomst grootschalig aanpakken.

Read more: Eindelijk weer aan het werk!

Stichting Social Return is één van de groepsvoorzitters op het congres "Social Return in de Praktijk" dat op 18 april 2013 in Amsterdam gehouden wordt.

Het doel van het congres op 18 april is op tafel krijgen wat nu de verschillende motieven en voorwaarden zijn om tot succesvolle en duurzame verspreiding van Social Return te komen. Zonder een grote omhaal van woorden, maar zo direct en duidelijk mogelijk. Wie heeft wat nodig, wie verwacht wat van wie en hoe kunnen we het eenduidig en praktisch organiseren.

De pilot is afgerond, de resultaten bekend

Persbericht 5 maart 2012

Eind december is de pilot ‘Over-Bruggen’ afgerond. Vorige week was er een terugkomdag om te zien hoe het iedereen vergaan is.
Van de 10 deelnemers hebben 7 de eindstreep gehaald. Alle deelnemers, toevallig allemaal vrouwen, hebben gedurende het project gewerkt bij verschillende maatschappelijk relevante organisaties (MRO’s). Veelal administratief en receptie werk. Eens per 2 weken kwamen zij bij elkaar om de situatie op de werkplekken te bespreken en hierop te reflecteren. Er kwamen veel praktische handvatten boven tafel, zoals ‘Kan ik het zeggen als ik bepaald werk niet wil doen?’ en ‘hoe geef ik aan bij mijn collega’s dat ik iets vervelend vind?’ Daarnaast hebben ze gekeken naar waar hun kwaliteiten liggen, wat hun ambities zijn en hoe ze deze kunnen bereiken.

Read more: De pilot is afgerond, de resultaten bekend

In- en uitloggen