Wat is social return?

Voor Social Return of Social Return on Investment (SROI) bestaan meerdere definities en is vaak meerdere uitleg mogelijk. Binnen het kader van onze stichting en dienstverlening verstaan wij onder social return het begrip dat de overheid hanteert:

'Social return afspraken hebben als doel een bijdrage te leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en wordt als onderdeel bij aanbestedingen verplicht gesteld.'

De centrale overheid neemt met ingang van 1 juli 2011 bij inkopen en aanbestedingen 'social return' als contractvoorwaarde op. Deze maatregel houdt in dat bij aanbestedingen boven de € 250.000,- in het contract staat dat er bij de uitvoering van de opdracht ook mensen moeten worden ingezet met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt.
Gemeenten kunnen de concrete invulling voor social return naar eigen inzicht vormgeven. Ook de aanbestedingsdrempel ligt lokaal vaak lager dan de genoemde € 250.000,-.

Stichting Social Return helpt u graag de aanbesteding te analyseren en inzichtelijk te maken wat de social return verplichting voor u inhoudt.

 • Gelden er vanuit de overheid nog extra voordelen voor social return? +

  Voor het in dienst nemen van mensen in een uitkeringssituatie bestaan in veel gevallen nog financiële regelingen als loonkostensubsidie, proefplaatsingen en no risk polissen. Momenteel vinden hier veel verschuivingen in plaats. Stichting Social Return blijft de ontwikkelingen op dit gebied nauwgezet volgen en kan u hier adequaat over informeren.
 • Om welke mensen gaat het? +

  Wie er onder de 'social return doelgroep' vallen wisselt per gemeente en opdrachtgever. Het gaat in ieder geval om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vaak zijn dit mensen in een uitkeringssituatie die weinig opleiding of werkervaring hebben. Echter kan het iedereen betreffen, van niet uitkeringsgerechtigde huismoeders die weer aan de slag willen, tot universitair geschoolde mensen die tijdelijk in de ziektewet zitten. Meestal zal dit uit de aanbesteding duidelijk worden.
 • Wat houdt social return concreet in? +

  De overheid wil bij aanbestedingen dat bedrijven een vast percentage (meestal 5%) van de opdrachtsom aan social return besteden. Dit kan door mensen uit 'de doelgroep' een arbeidsplaats te bieden. Ook het bieden van leer-/werkplekken, trainingen of opleiding aan deze mensen behoren tot de mogelijkheden. Het beleid hiervoor is nog volop in ontwikkeling. Afhankelijk van de gemeente is er meer of minder ruimte voor een eigen inbreng. Er zijn talloze mogelijkheden om op een creatieve manier invulling te geven aan deze contractvoorwaarde. Stichting Social Return brainstormt graag met u mee over de mogelijkheden binnen uw organisatie.
 • Wat is social return? +

  Wat is social return? Voor Social Return of Social Return on Investment (SROI) bestaan meerdere definities en is vaak meerdere uitleg mogelijk. Binnen het kader van onze stichting en dienstverlening verstaan wij onder social return het begrip dat de overheid hanteert: 'Social return afspraken hebben als doel een bijdrage te leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en wordt als onderdeel bij aanbestedingen verplicht gesteld.' De centrale overheid neemt met ingang van 1 juli 2011 bij inkopen en aanbestedingen 'social return' als contractvoorwaarde op. Deze maatregel houdt in dat bij aanbestedingen boven de € 250.000,- in het contract staat dat er bij de uitvoering van de opdracht ook mensen moeten worden ingezet met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt.Gemeenten kunnen de concrete invulling voor social return naar eigen inzicht vormgeven. Ook de aanbestedingsdrempel ligt lokaal vaak lager dan de genoemde € 250.000,-. Stichting Social Return helpt u graag de aanbesteding te analyseren en inzichtelijk te maken wat de social return verplichting voor u inhoudt.
  • Gelden er vanuit de overheid nog extra voordelen voor social return? +

   Voor het in dienst nemen van mensen in een uitkeringssituatie bestaan in veel gevallen nog financiële regelingen als loonkostensubsidie, proefplaatsingen en no risk polissen. Momenteel vinden hier veel verschuivingen in plaats. Stichting Social Return blijft de ontwikkelingen op dit gebied nauwgezet volgen en kan u hier adequaat over informeren.
  • Om welke mensen gaat het? +

   Wie er onder de 'social return doelgroep' vallen wisselt per gemeente en opdrachtgever. Het gaat in ieder geval om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vaak zijn dit mensen in een uitkeringssituatie die weinig opleiding of werkervaring hebben. Echter kan het iedereen betreffen, van niet uitkeringsgerechtigde huismoeders die weer aan de slag willen, tot universitair geschoolde mensen die tijdelijk in de ziektewet zitten. Meestal zal dit uit de aanbesteding duidelijk worden.
  • Wat houdt social return concreet in? +

   De overheid wil bij aanbestedingen dat bedrijven een vast percentage (meestal 5%) van de opdrachtsom aan social return besteden. Dit kan door mensen uit 'de doelgroep' een arbeidsplaats te bieden. Ook het bieden van leer-/werkplekken, trainingen of opleiding aan deze mensen behoren tot de mogelijkheden. Het beleid hiervoor is nog volop in ontwikkeling. Afhankelijk van de gemeente is er meer of minder ruimte voor een eigen inbreng. Er zijn talloze mogelijkheden om op een creatieve manier invulling te geven aan deze contractvoorwaarde. Stichting Social Return brainstormt graag met u mee over de mogelijkheden binnen uw organisatie.
  • Wat is social return? +

   Wat is social return? Voor Social Return of Social Return on Investment (SROI) bestaan meerdere definities en is vaak meerdere uitleg mogelijk. Binnen het kader van onze stichting en dienstverlening verstaan wij onder social return het begrip dat de overheid hanteert: 'Social return afspraken hebben als doel een bijdrage te leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en wordt als onderdeel bij aanbestedingen verplicht gesteld.' De centrale overheid neemt met ingang van 1 juli 2011 bij inkopen en aanbestedingen 'social return' als contractvoorwaarde op. Deze maatregel houdt in dat bij aanbestedingen boven de € 250.000,- in het contract staat dat er bij de uitvoering van de opdracht ook mensen moeten worden ingezet met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt.Gemeenten kunnen de concrete invulling voor social return naar eigen inzicht vormgeven. Ook de aanbestedingsdrempel ligt lokaal vaak lager dan de genoemde € 250.000,-. Stichting Social Return helpt u graag de aanbesteding te analyseren en inzichtelijk te maken wat de social return verplichting voor u inhoudt. [module-103]
  • Wat is SROI en hoe verhoudt zich dat tot social return bij de overheid? +

   Social Return on Investment is een meetinstrument, overgewaaid uit de Verenigde Staten. en gaat over hoe je sociaal rendement uit je bedrijf kan behalen. De overheid hanteert dit begrip niet als zodanig in haar beleid. Om er als bedrijf toch zoveel mogelijk profijt van te ondervinden, is het wel goed hiernaar te kijken en het te implementeren zodat het ook echt iets oplevert. Onze stichting kan met u meedenken hoe u dit in kunt zetten.
  • Wat is voor een bedrijf de meerwaarde van social return? +

   De meerwaarde voor het inzetten van social return hangt af van hoe het bedrijf er zelf mee omgaat. Hier een aantal voordelen die voor uw bedrijf interessant kunnen zijn: * Het levert publiciteit op; een maatschappelijk gezicht * Het biedt medewerkers de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen * Het brengt diversiteit in de organisatie en schept zodoende nieuwe inzichten * Het biedt mogelijkheden in contact te komen met een nieuw netwerk * Het opnemen van SROI in de bedrijfsvoering levert rendement op
  • 1
 • Wat is SROI en hoe verhoudt zich dat tot social return bij de overheid? +

  Social Return on Investment is een meetinstrument, overgewaaid uit de Verenigde Staten. en gaat over hoe je sociaal rendement uit je bedrijf kan behalen. De overheid hanteert dit begrip niet als zodanig in haar beleid. Om er als bedrijf toch zoveel mogelijk profijt van te ondervinden, is het wel goed hiernaar te kijken en het te implementeren zodat het ook echt iets oplevert. Onze stichting kan met u meedenken hoe u dit in kunt zetten.
 • Wat is voor een bedrijf de meerwaarde van social return? +

  De meerwaarde voor het inzetten van social return hangt af van hoe het bedrijf er zelf mee omgaat. Hier een aantal voordelen die voor uw bedrijf interessant kunnen zijn: * Het levert publiciteit op; een maatschappelijk gezicht * Het biedt medewerkers de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen * Het brengt diversiteit in de organisatie en schept zodoende nieuwe inzichten * Het biedt mogelijkheden in contact te komen met een nieuw netwerk * Het opnemen van SROI in de bedrijfsvoering levert rendement op
 • 1

In- en uitloggen